Återhämtningsbonusen!

2023

2023 har många regioner och kommuner erhållit medel för att genomföra projekt som syftar till att stärka medarbetares återhämtning - så att de kan må bra och hålla sig friska. Fantastiskt!

Ta hjälp av mig och vetenskapen

Regioner och kommuner är varmt välkomna att kontakta mig för att få stöd i att använda Återhämtningsbonusen.

Jag är doktor i psykologi, specialistpsykolog, psykoterapeut (KBT) och författare till boken Återhämtningsguiden. Just nu hjälper jag bl.a. region Jämtland-Härjedalen i deras återhämtningsprojekt "Att organisera för återhämtning" och jag välkomnar fler regioner samt kommuner att ta hjälp av mig för att skapa projekt som har vetenskapligt stöd.

Välkommen att kontakta mig på följande e-postadress för mer information och dialog: niclas@kbtpsykolog.com

Vänligen,

Niclas Almén