Uppsala - Stockholm - hela Sverige


Tjänster erbjuds inom områdena stress och beteendeförändring, t.ex. för personal inom hälso-/sjukvården och företagshälsovården, och för medarbetare och chefer på arbetsplatser, i olika syften såsom att förbättra hälsa, välmående och prestationsförmåga.