KBT-psykolog Niclas Almén

KBT-psykolog Niclas Almén AB är ett företag som funnits sedan 2001 och som ägs och drivs av mig, Niclas Almén. Många uppdrag jag tar mig an består i att hjälpa individer, grupper eller verksamheter att skapa förbättringar genom att beteenden och de miljöer där beteendena förekommer analyseras och förändras. Förbättringar kan bestå i förbättrad hälsa, förbättrat välmående och förbättrad prestationsförmåga. Jag är specialiserad inom två områden: Stress och beteendeförändring. Inom området stress är jag speciellt inriktad mot något som egentligen är dess motsats: återhämtning. Om vi återhämtar oss på ett effektivt sätt så kan vi klara av belastningar, prestera väl och må bra.

Niclas Almén

  • Doktor i psykologi/Phd

  • Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

  • Leg. psykoterapeut (med inriktning mot kognitiv beteendeterapi)               

Förutom att arbeta inom företaget KBT-psykolog Niclas Almén så arbetar jag också på Mittuniversitetet och Uppsala universitet där jag undervisar och forskar.


Jag är medlem i Sveriges psykologförbund och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF).


Handbok i stress och utmattningsproblem

Jag engagerar mig i att sammanställa, utveckla och beforska samt sprida kunskap om hur stress och utmattningsproblem kan utredas, analyseras, förebyggas, hanteras och behandlas.  Därför har jag skrivit en omfattande bok ämnet: Stress- och utmattningpsproblem. Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder". Den riktar sig till och används av professionella, som t.ex. behandlare och verksamhetsutvecklare i sjukvården och företagshälsovården, men kan och har också vara till stor hjälp för personer som själva har stressproblem. Delar av boken är även relevant för arbetsgivare och personalvetare som vill utveckla sin psykosociala arbetsmiljö och/eller vill få information om hur de kan stödja personer att återgå i arbete efter att ha varit sjukskrivna längre tider.  Jag prioriterar uppdrag som innebär att förmedla och implementera metoder som beskrivs i boken.

Boken kom i sin första upplaga 2007 och i en en andra kraftigt reviderad och utökad upplaga 2017. Den nya upplagan är utgiven av Studentlitteratur och är på 568 sidor. Förord är skrivet av professor emeritus Lars-Göran Öst.