KBT-psykolog Niclas Almén

Den gemensamma nämnaren för de uppdrag jag tar mig an är att de består i att hjälpa individer, grupper eller verksamheter att skapa förbättringar genom att beteenden och de miljöer där beteendena förekommer analyseras och förändras. Förbättringar kan bestå i förbättrad hälsa, förbättrat välmående och förbättrad prestationsförmåga. Min expertkompetens ligger främst inom två områden: Stress och beteendeförändring. Inom området stress är jag speciellt inriktad mot något som egentligen är dess motsats: återhämtning. Om vi återhämtar oss på ett effektivt sätt så kan vi klara av belastningar, prestera väl och må bra.

66f84ca44a02440485d4a2c197a1c8fejpg

Niclas Almén

  • Leg. psykolog, specialist klinisk psykologi
  • Leg. psykoterapeut (med inriktning mot kognitiv beteendeterapi)                
Förutom att arbeta inom företaget KBT-psykolog Niclas Almén så arbetar jag även som lärare på avdelningen för psykolog på Mittuniversitetet där jag även forskar inom ämnet stress och återhämtning.

Medlem i Sveriges psykologförbund, Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) samt Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA).