Aktuellt


Vetenskaplig artikel om hur återhämtning kan mätas:

Kollegor och jag har översatt ett självskattningsinstrument som mäter upplevelser av återhämtning från arbetsbelastningar: "Recovery Experience Questionnaire (REQ)". Vi har också gjort en studie som syftade till att undersöka om vår översättning av instrumentet fungerar under svenska förhållanden. En artikel på detta är tillgänglig i sk open access:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19012276.2018.1443280?scroll=top&needAccess=true


Intervju i Västerås tidning:

Stress och aterhamtning_VLTjpeg

I tidningen Modern Psykologi besvarar jag frågan hur man kan förhålla sig till stress som man inte kan påverka:

http://vdtidningen.se/var-vd-mot-dig-sjalv/

The Effects of a Recovery-Focused Program for Stress Management in Women:

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=52429


Östersundsposten (ÖP) intervjuar mig angående vikten att kunna slappna av:

http://http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/niclas-vill-lara-oss-att-slappna-av

Det är bättre för karriären att leverera färre saker med toppresultat, än att göra många halvdant:

http://https://www.metrojobb.se/artikel/7956-s%C3%A5-s%C3%A4ger-du-nej-till-chefen-p%C3%A5-r%C3%A4tt-s%C3%A4tt


För CIO Sweden berättar jag om hur man som chef kan hantera medarbetare som beter sig problematiskt:

https://cio.idg.se/2.1782/1.131364/psykologen-var-inte-radd-att-tala-klarsprak


Var VD mot dig själv!

Jag blev intervjuad av tidningen VD angående att som ledare också leda sig själv:

http://vdtidningen.se/var-vd-mot-dig-sjalv/


I Sydsvenskan blir jag intervjuad om rastlöshet:

https://www.sydsvenskan.se/2010-08-14/rastloshet-kan-bli-ett-gift