Aktuellt

 

Specialistkurs för psykologer

Nu har jag nyligen hållit i de två första dagarna av kursen: "Stress och utmattning - specialistkurs för psykologer", vilken av Sveriges psykologförbund är ackrediterad som fördjupningskurs inom inriktningarna psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi samt hälsopsykologi. Kursen arrangeras av Nerv (deras hemsida: http://nervimalmo.se/). Främst uppskattade jag att få adressera stressfrågor tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor.

Skarmklipp 2018-10-15 114624png

ps. Jag hade hellre haft ett foto på deltagarna än mig själv men glömde fråga dem om tillstånd.

MÅNGA är undantagna rätten till effektiv behandling för psykisk ohälsa

Det är väldigt vanligt med psykisk ohälsa, och idag har vi behandlingar som är effektiva - MEN det normala är att inte bli erbjuden någon sådan behandling som patient! Tillsammans med kollegor försöker jag nu skapa debatt kring detta via en artikel i Dagens Medicin.

Specialistkurs för psykologer om stress och utmattning
Kursen kommer att hållas 10-11/10, 14-15/11 samt 15/12 i centrala Malmö.

KBT-podden

Jag blir intervjuad i KBT-podden om stress, utmattning och återhämtning. Bland annat berättar jag om fyra typer av återhämtningsupplevelser på fritiden som hjälper oss att återhämta oss från arbetsbelastningar så att vi kan bevara vårt välmående. Vi pratar också om ny forskning som antyder att stress är människans defaultläge, och att vi behöver skäl att vara avslappnade snarare än stressade.

Gefle dagblad intervjuar mig angående varför vi ofta köper samma saker som andra

Gefle dagbladjpg


Vetenskaplig artikel om hur återhämtning kan mätas

Kollegor och jag har översatt ett självskattningsinstrument som mäter upplevelser av återhämtning från arbetsbelastningar: "Recovery Experience Questionnaire (REQ)". Vi har också gjort en studie som syftade till att undersöka om vår översättning av instrumentet fungerar under svenska förhållanden. En artikel på detta är tillgänglig i sk open access.

Intervju i Västerås tidning om att förhindra stressymtom:

Stress och aterhamtning_VLTjpeg

Föreläsning i Luleå om stress, utmattning och återhämtning:

Vetenskaplig artikel om  återhämtningsbeteenden

Vi utvecklat och testat en modell för att hjälpa människor med hög grad av upplevd stress att stärka sina egna "återhämtningsbeteenden" på både arbetet och på fritiden. Mkt goda effekter!

Östersundsposten (ÖP) intervjuar mig angående vikten att kunna slappna av:

Utbildningsuppdrag om återhämtning i Thailand

Det är bättre för karriären att leverera färre saker med toppresultat, än att göra många halvdant:

För CIO Sweden berättar jag om hur man som chef kan hantera medarbetare som beter sig problematiskt.

Var VD mot dig själv!

Jag blev intervjuad av tidningen VD angående att som ledare också leda sig själv:
Rastlöshet

I Sydsvenskan blir jag intervjuad om just detta.