Återhämtningsbonusen!


Nu man söka medel av staten

....för att genomföra projekt som syftar till att stärka medarbetares återhämtning - så att de kan må bra och hålla sig friska. Fantastiskt!

Vilka kan ansöka?

Regioner och kommuner som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer kan söka medlen.

Ta hjälp av mig och vetenskapen

Regioner och kommuner är varmt välkomna att kontakta mig för att få stöd i att använda Återhämtningsbonusen!

Jag är doktor i psykologi, specialistpsykolog, psykoterapeut (KBT) och författare till boken Återhämtningsguiden.  Just nu hjälper jag bl.a. region Jämtland-Härjedalen i deras återhämtningsprojekt "Att organisera för återhämtning" och jag välkomnar fler regioner samt kommuner att ta hjälp av mig för att skapa projekt som har vetenskapligt stöd. Metoden Balans i vardagen, som jag utvecklat tillsammans med professor Jan Lisspers, har visat sig ge stora effekter på hälsa och välmående och jag har inte sett någon studie i världen, på återhämtningsprogram, som uppvisat större effekter.

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ  MER INFO OM ÅTERHÄMTNINGSBONUSEN

KLICKA HÄR FÖR ATT SÖKA MEDEL

/Niclas Almén, stressforskare, specialistpsykolog, kognitiv beteendeterapeut och författare till boken "Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press"

niclas@kbtpsykolog.com