Bok om stress- och utmattningsproblem

Boken är utgiven av Studentlitteratur, 2017. 568 sidor. Här finner du mer information om boken: https://www.studentlitteratur.se/#9789144083674/Stress-+och+utmattningsproblem

Här kan du provläsa boken: https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789144083674/partner/studentlitteratur

Boken - som är av handbokskaraktär - handlar om hur hur stress- och utmattningsproblem kan utredas, analyseras, förebyggas och åtgärdas. Boken används på universitetsutbildningar, av verksamheter (t.ex. företagshälsovård och vårdcentraler), och av enskilda personer som själva har stressproblem.

Det som gläder mig mycket är att många människor har haft, och har, påvisbar nytta av boken. Den fortsätter att uppskattas av nya läsare även om den har några år på nacken. Men inte så mycket är nytt under solen, det som utgjorde problem och de metoder som fungerade år 2007 gör det även idag.

Jag går igenom många olika problemområden och metoder eftersom stress just är relaterat till många problem och kan hanteras på flera olika vis. Jag ger också en introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT) för den som behöver det. Många exempel och illustrativa modeller beskrivs för hur problem utlöses och vidmakthålls.

Ett av många skäl till att jag skrev denna bok var att jag såg ett stort behov att också beskriva vad som kan vidmakthålla problematik. För att åstadkomma förändringar behöver vi främst ta reda på, och förändra, de faktorer som idag vidmakthåller problematiken, snarare än faktorer i historien som bidrog till problemutvecklingen. Vidare så saknar stresslitteraturen ett beteendeperspektiv och för den enskilde individen är det viktigt att kunna se vad hen själv - med sitt egna beteende i vardagen - konkret kan göra för att förbättra sin situation. Att märka att man själv kan påverka det som är så viktigt att påverka - hälsan, måendet och livskvaliteten - är oftast i sig stressreducerande samt ökar chansen för att personen/du skall göra saker som just skapar det som värderas så högt. Boken ger många infallsvinklar på just detta.

Bokens omfattning gör den relevant både vid psykisk ohälsa i allmänhet och stress och utmattningsproblem i synnerhet. Den är skriven på ett sätt så att den fungerar för både professionella och de som vill förbättra sin egen hälsa och livskvalitet.

Boken kom ut i sin första upplaga 2007 och i sin andra och kraftfullt reviderade upplaga 2017.


Recensioner från Bokus:

”I mitt arbete som psykolog möter jag ofta patienter med stress-och utmattningsproblematik. Då känns det tryggt att kunna återkomma till den här boken, där jag uppfattar att Niclas Almén lyckas fånga utmattningsproblematikens komplexitet och gör det på ett okomplicerat och pedagogiskt sätt. Boken kan dessutom läsas både av dig som behandlare, men också av personer och patienter som själva vill öka sin kunskap kring sin stressrelaterade ohälsa (och göra något åt den). Boken är omfattande, men låt inte detta hindra dig från att köpa den! Boken är uppdelad i tydliga kapitel, vilket innebär att man kan läsa de avsnitt som är relevanta för en själv.”

Linnea Sidbrant
Psykolog


”Den första upplagan av "Stress- och utmattningsproblem. Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder" (2007) blev snabbt en handbok för yrkesverksamma inom området. Med den nyligen reviderade och med 150 sidor utökade upplagan (Studentlitteratur 2017) levererar leg psykolog Niclas Almén det självklara svenska standardverket om stress och utmattning. Författaren har under många år kombinerat kliniskt arbete med forskning i ämnet, vilket förmodligen är förklaringen till att han så respektfullt och medkännande levandegör problematiken samtidigt som han texten igenom refererar till aktuell, relevant forskning.

Boken fungerar bra som introduktion för studenter och yrkesverksamma som nyligen gett sig i kast med problematiken. Till exempel ger författarens interventionsmodell "Balans i livet" handfast vägledning i hur stress och utmattning kan förebyggas och hanteras genom förbättrad förmågan till återhämtning i vardagen. Återhämtningens centrala betydelse löper förövrigt som en röd tråd boken igenom.

Därtill svarar boken väl upp mot erfarna klinikers behov av fördjupning i utredningsförfarande och psykologisk behandling. Författaren belyser den komplicerade bild klinikern ofta möter där problem som oro, depression och smärta bidrar till, eller förekommer tillsammans med stress och utmattning. Vidare hur behandlingsinterventionerna kan modifieras därefter.”

Slutligen fungerar boken som en utmärkt introduktion i kognitiv beteendeterapi, inte bara vid stress och utmattning. De KBT-teorier och behandlingsmodeller som presenteras kommer läsaren att kunna tillämpa på de flesta psykologiska problemområden såsom ångest och depressionstillstånd, sömn och långvarig smärta."

Eva Hedenstedt
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi
Leg psykoterapeut


”Tycker boken är som en stor idébank/uppslagsverk där kapitlen är lagom långa och styckena är jättebra och gör det lätt att gå tillbaka.
Den är lättförståelig och väldigt levande i texterna, vilket gör den kul att läsa. Och ett extra plus är att författaren förklarar eller ger exempel där det är krångliga meningar eller ord, vilket gör att jag som läsare känner att boken är riktad till mig. En bok att ta med mig på min fortsatta livsresa helt enkelt!”

Mia