Stöd till företagshälsovården

För företagshälsovården är det viktigare än någonsin att hjälpa arbetsplatser att skapa förutsättningar för att förebygga och hantera stressrelaterade problem. Det kan t.ex. röra sig om att förbättra arbetsmiljöer såväl som att stödja individer i sin rehabilitering och återgång i arbete. Jag är särskilt inriktad mot att utbilda personal inom företagshälsovården  i hur onödig stress kan minskas och hur återhämtning från belastning kan förbättras.

  • Halv eller heldagsföreläsning om stress, utmattning och återhämtning för hela personalgruppen.
  • 1+1 utbildningsdagar om stress, utmattning och återhämtning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och/eller individperspektiv. Fokus ligger på kunskap som kan omsättas i praktisk tillämpning. Mellan dag ett och två så får kursdeltagaren träna på någon form av tillämpning vilket följs upp dag två.
  • Konsultation vid utvecklande av olika sätt att utreda, analysera och intervenera stress- och återhämtningsproblem.
  • Koncept för att att förstärka återhämtning hos medarbetare och chefer i syfte att underminera stressrelaterad ohälsa.